Share this course

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật

Kiểm tra trình độ khóa học online

Trước khi bạn đăng ký khóa học giao tiếp bạn cần phải kiểm tra trình độ tiếng Nhật hiện tại của mình

Đăng ký tham gia kiểm tra trình độ

Các học viên có nguyện vọng muốn tham gia khóa học giao tiếp online, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra trình độ tiếng Nhật.

Học viên xem nội dung khóa học giao tiếp online tại đây ↓  Các bạn sẽ được học ở lớp tiếng Nhật phù hợp với trình độ của mình.

       Khóa giáo tiếp tiếng Nhật ( tuần 2 buổi )

       Khóa giao tiếp theo chủ đề (tuần 1 buổi)

 Các học viên có nguyện vọng học khóa học giao tiếp hãy nhấn vào nút  tham dự「受講」  sau đó hãy tiến hành đăng ký lịch để kiểm tra trình độ của mình

        

 

コミュニティ確認済みアイコン

 

コミュニティ確認済みアイコン

 

About the Instructor

東京ひろがり日本語学校
東京ひろがり日本語学校

Course content

Total
Loading